O nás

Naše zameranie

Máme záujem pomôcť ľuďom riešiť problémy pri používaní počítačovej techniky v prípadoch, kedy klienti cítia potrebu zjednodušenia a zefektívnenia procesu evidencie a spracovania údajov resp. dokumentov.
Zameriavame sa na klientov, ktorí nemajú vlastné IT oddelenia.
Našim cieľom je minimalizovať časovo náročné, opakujúce sa neautomatizované aktivity a nahradiť ich hladko bežiacim procesom s maximálnou podporou automatizovaného spracovania.
Tým pre klienta minimalizujeme zbytočné zdržanie pri evidencii a spracovaní údajov resp. dokumentov.

Naše priority

  • Férovosť jednania
  • Zrozumiteľná komunikácia s klientom
  • Vzťah s klientom
  • Individuálny prístup
  • Kvalita a spoľahlivosť
Customer1

Náš tím

RNDr. Dušan Hrušovský
Projektový manažér, Analytik, Konzultant
Ing. Richard Grill
Analytik, Konzultant, Vývojár, Architekt
Milan Vrzoň
Analytik, Vývojár
Ing. Milan Kuljovský
Analytik, Konzultant, Vývojár, Architekt