Intranetový systém HDS-INET

Čo je HDS-INET

 • Je flexibilný nástroj pre efektívne a prehľadné riadenie malých a stredných firiem s minimálnym papierovým zaťažením. 
 • Je prispôsobený na mieru podľa potrieb zohľadňujúci zvyklosti a terminológiu zákazníka.
 • Nahradzuje tradičné excelovské tabuľky a papierovú dokumentáciu, čím výrazne zrýchľuje a zefektívňuje prácu. 
 • Umožňuje mať okamžitý prehľad o stave práce pre klientov, obchodnú bilanciu  a pod. čím podporuje rýchle rozhodovanie manažmentu firmy. 
 • Pomôže podporiť efektívnu prácu s klientmi a zefektívňuje a sprehľadňuje spoluprácu v rámci firmy. 
 • Rieši prístupové oprávnenia na úrovni skupín používateľov.
 • Podporuje viacjazyčnosť.
 • Podporuje dodržiavanie stanovených pravidiel a tým unifikuje pracovné postupy
 • V požadovaných prípadoch generuje elektronické dokumenty podľa požadovaných šablón. 
 • Odosiela notifikácie pri významných udalostiach.
 • Zaznamenáva  a uchováva auditné záznamy o činnosti jednotlivých používateľov – čím umožňuje zdokumentovať ich činnosť.
 • Je otvorený na rýchle zapracovanie zmenových požiadaviek.
 • Rieši pravidelné a bezpečné zálohovanie údajov.