Naše služby

Konzultačné služby v oblasti IT

 • Analýza procesov, postupu spracovania údajov a požiadaviek na informačné systémy
 • Návrh, modelovanie a optimalizácia procesov a spracovania údajov
 • Implementácia IT podpory biznis procesov a požadovanej funkcionality
 • Podpora digitalizácie a správa dokumentov (skenovanie, ukladanie a vyhľadávanie dokumentov, vytváranie a tlač dokumentov pomocou šablón)
 • Podpora riadenia administratívnych / výrobných procesov
 • Automatizácia obehu dokumentov
 • Evidencia, zber, spracovanie, analýza a vyhodnocovanie údajov (reporting)
 • Návrh dátového modelu a  implementácia úložiska údajov (Databáza, iné úložisko)
 • Návrh a implementácia integrácií na informačné systémy tretích strán 
 • Migrácia údajov do / medzi informačnými systémami 
 • Návrh softvérovej a hardvérovej architektúry informačných systémov
 • Návrh metodických postupov vrátane internej dokumentácie
 • Podpora pri zavádzaní informačných systémov
 • Školenia v oblasti IT
Services2

Vývoj informačných systémov na mieru

 • Vývoj webových aplikácií pre malé a stredné firmy (cielene prispôsobená funkcionalita)
 • Vývoj portálových riešení (publikovanie a správa obsahu)
 • Webové aplikácie a portálové riešenia s podporou pre mobilné zariadenia
 • Rýchly vývoj prototypovým spôsobom – agilný prístup 
 • Optimalizácia ovládania aplikácie pre používateľa (UX)

Čo poskytujeme

Pomoc našim klientom pri riešení problémov pri  evidovaní, spracovaní a prezentácii rôznych evidenčných údajov a dokumentov. 

Rýchle vytvorenie evidenčných systémov na mieru.

S čím Vám môžeme pomôcť ?

V nasledujúcej časti sú uvedené príklady situácii klientov, ktoré sme pomohli vyriešiť

Document1

Centrálna evidencia a informačný panel

Pre klienta, ktorý mal evidované údaje na rôznych počítačoch v rôzných súboroch (excel) a aj v papierovej forme sme vytvorili centralizované IT riešenie, ktoré zjednodušilo a zefektívnilo klientovi jeho činnosť.
V rámci riešenia sme pre klienta vytvorili centralizované prehľady údajov tzv. dashboardy, ktoré poskytujú klientovi rýchle a prehľadné informácie, ktoré sú potrebné pre rozhodovanie.
Klientovi sa doplnila možnosť centrálneho spracovania údajov, čím sa odstránila chybovosť a ušetrila sa práca pri vytváraní prehľadov napr. interných a externých pracovných výkazov.
Graph1

Spracovanie štatistických výstupov

Pre klienta, ktorý periodicky manuálne prácne vytváral oficiálne štatistické výkazy požadované oficiálnymi orgánmi (VÚC) sme zavedením centralizovaného evidenčného systému s doplnením automatizovaného vytvárania štatistických výkazov vyriešili problém klienta.
Klient dnes vytvorí všetky štatistické výkazy
za 3 minúty namiesto pôvodnej 4 hodinovej práce.

Print1

Automatizovaná tlač dokumentov

Pre klienta, ktorý mal potrebu často tlačiť rôzne dokumenty s definovanou štruktúrou
sme vytvorili centralizovaný evidenčný systém s možnosťou automatizovanej tlače rôznych typov dokumentov podľa vopred definovaných šablón.
Klientovi sa zavedením systému ušetrilo denne 3 hodiny práce.

Komplexné riešenie správy prístupov
k zabezpečeným objektom pre mestá a obce

HD Solutions ponúka systém Univerzálna karta obyvateľa mesta (UKOM),  ktorý rieši komplexnú správu prístupov k zabezpečeným objektom elektronickými prístupovými systémami RYS, ako sú napr. kontajnerové stojiská, cykloprístrešky,  zberné dvory,  športoviská  a  iné objekty  v  správe mesta  alebo obce. 
Systém umožňuje pre mesto / obec využiť unikátnu kartu svojho obyvateľa ako jeden univerzálny prístupový prostriedok k mestským / obecným objektom.

Spolupracujte s nami

Potrebujete pomôcť, alebo poradiť ?

 • Pri evidencii / spracovaní údajov alebo dokumentov
 • Pri automatizovanom generovaní / tlači dokumentov 
 • Pri vytváraní štatistických výstupov / výkazov 
pexels-photo-346593