IT s nami zvládneš aj Ty

“Ak by som mal deväť hodín na odseknutie stromu, šesť by som strávil brúsením sekery.”
Abraham Lincoln

Services1

Čo poskytujeme

Pomoc našim klientom pri riešení problémov pri  evidovaní, spracovaní a prezentácii rôznych evidenčných údajov a dokumentov. 

Rýchle vytvorenie evidenčných systémov na mieru.

S čím Vám môžeme pomôcť ?

V nasledujúcej časti sú uvedené príklady situácii klientov, ktoré sme pomohli vyriešiť

Document1

Centrálna evidencia
a informačný panel

Pre klienta, ktorý mal evidované údaje na rôznych počítačoch v rôzných súboroch (excel) a aj v papierovej forme sme vytvorili centralizované IT riešenie, ktoré zjednodušilo a zefektívnilo klientovi jeho činnosť. V rámci riešenia sme pre klienta vytvorili centralizované prehľady údajov tzv. dashboardy, ktoré poskytujú klientovi rýchle a prehľadné informácie, ktoré sú potrebné pre rozhodovanie. 
Klientovi sa doplnila možnosť centrálneho spracovania údajov, čím sa odstránila chybovosť a ušetrila sa práca pri vytváraní prehľadov napr. interných a externých pracovných výkazov.

Graph1

Spracovanie štatistických výstupov

Pre klienta, ktorý periodicky manuálne prácne vytváral oficiálne štatistické výkazy požadované oficiálnymi orgánmi (VÚC) sme zavedením centralizovaného evidenčného systému s doplnením automatizovaného vytvárania štatistických výkazov vyriešili problém klienta.
Klient dnes vytvorí všetky štatistické výkazy
za 3 minúty namiesto pôvodnej 4 hodinovej práce. 

Print1

Automatizovaná tlač dokumentov

Pre klienta, ktorý mal potrebu často tlačiť rôzne dokumenty s definovanou štruktúrou
sme vytvorili centralizovaný evidenčný systém s možnosťou automatizovanej tlače rôznych typov dokumentov podľa vopred definovaných šablón.
Klientovi sa zavedením systému ušetrilo denne 3 hodiny práce.

Spolupracujte s nami

Potrebujete pomôcť, alebo poradiť ?

  • Pri evidencii / spracovaní údajov alebo dokumentov
  • Pri automatizovanom generovaní / tlači dokumentov 
  • Pri vytváraní štatistických výstupov / výkazov 
pexels-photo-346593